Familjerätt

Som ombud bistår vi i vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och internationell familjerätt. Vi arbetar med arv och arvskiften, testamenten, bodelningar och tvister och familjerättsliga avtal.