Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket bestäms vilken egendom som är giftorättsgods och skall ingå i bodelning och vilken egendom som är enskild egendom och inte behöver dras in bodelning.

Äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, undertecknas av parterna samt registreras vid tingsrätt.