Arvskifte

Arvskifte förrättas av arvinge och universell testamentstagare. En skriftlig handling över skiftet upprättas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en skiftesman.

Var den avlidne gift skall en bodelning upprättas där en uppdelning sker mellan dödsboet och den efterlevande makan.