Arvsrätt

Arvsrätt är en samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit, ska fördelas.
Arv och testamente är någonting nästan alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.