Barns boende / umgänge

Om ett barn kan vara stadigvarande boende med en av sina föräldrar. Den andre föräldern har då rätt att umgås med barnet i den omfattning som är bäst för barnet.

Föräldrarna kan komma överens muntligen eller genom att upprätta avtal om barns boende och umgänge.
Kan föräldrarna inte komma överens om boendet och umgänget kan endera förälder begära att domstol genom dom beslutar om boendet och vilket umgänge som är bäst för barnet.

Innan frågan om barnets boende och umgänge hamnar inför domstolen kan föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid sociala myndigheterna (familjerätten).
Lyckas man inte hos familjerätten bör man anlita ett ombud innan man ger in stämning om ändring av boende och umgänge.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.