Bodelning

En bodelning ska vanligtvis göras när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut. Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som när äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad/skilsmässa eller dödsfall. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods (det var och en av er äger), efter avräkning för skulder. Vid dödsfall behöver bodelning inte ske om det endast finns gemensamma barn och inget testamente är skrivet. Den kvarlevande maken ärver då hela boet med fri förfoganderätt.

Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Vid bodelningen delas er gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder. Ibland är relationen så konfliktfylld att denna typ av frågor inte går att lösa på egen hand. Om makarna eller samborna inte är överens kan tingsrätten på ansökan av en make/sambo förordna om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens uppgift är att besluta om hur tillgångarna skall fördelas mellan makarna/samborna.

FamiljerättsAdvokat Jurum har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har stor erfarenhet av uppdrag som ombud för make/sambo och vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare från tingsrätten.

Kontakta oss gärna för en inledande konsultation.