Bouppteckning

Bouppteckning är den handling som officiellt visar vilka som är dödsbodelägare och gemensamt tecknar boet. I bouppteckningen tar man upp vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Var den avlidne maken gift skal även den efterlevande makens tillgångar och skulder upptas.

Bouppteckningen skall upprättas inom tre månader från dödsfallet och därefter inlämnas till skattemyndigheten inom en månad.