Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Försäkringen täcker normalt ombudskostnader och vissa utredningskostnader. Alla försäkringsbolag tar ut en självrisk, som utgör en procentsats av den slutliga kostnaden. Procentsatsen varierar mellan olika bolag. Du kan själv kontakta Ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller för Din försäkring.

Tvister som normalt omfattas av rättsskyddet är vårdnads-, boende- och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner. Bodelningstvister omfattas normalt inte av rättsskyddsförsäkringar och icke heller tvister i samband med äktenskapsskillnad och separation.

Vi hjälper dig att aktivera ditt rättsskydd.

Rättshjälp

Om Du inte kan erhålla rättsskydd kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstolen. Kostnaderna täcks då av staten och du betalar endast en rättshjälpsavgift. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden.

För att förutsättningarna för rättshjälp skall vara uppfyllda krävs bl.a. att ditt ekonomiska underlag ej överstiger 260 000 kr/år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. 

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Du kan få mer information om Rättsskydd och Rättshjälp via Domstolsverkets hemsida