Skilsmässa

Om du vill skiljas ska en ansökan om äktenskapsskillnad inges vid den tingsrätt som du tillhör. Är du och din make/maka överens om att ni ska skiljas kan en gemensam ansökan inges. I annat fall kan du ensam ge in en ansökan till tingsrätten. Om någon av er har barn under 16 år som bor tillsammans med er eller om det bara är en av er som vill skiljas kommer ni få en betänketid på sex månader upp till ett år innan domstolen meddelar dom på skilsmässa – äktenskapsskillnad.