Testamente

Ett testamente är en handling där du anger vem som ska ärva dina ägodelar när du är död. Ett testamente både kompletterar och i viss mån ersätter arvsreglerna i lagen. Med ett testamente kan du ändra på arvsordningen.

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer. Det är viktigt att detta görs på rätt sätt - annars kan det bli ogiltigt.

Ett testamente behövs inte minst om du lever i en ny familjekonstellation där det finns gemensamma barn och särkullbarn. Även för sambor är det viktigt att upprätta testamente då ingen arvsrätt föreligger mellan sambor.

Tänk på att det kan finnas fler villkor som du kan behöva skriva in i testamentet. Varje situation är unik.