Om
advokatverksamhet

Att anlita en advokat

Advokattiteln är en kvalitetsstämpel

Det ställs höga krav på utbildning, erfarenhet och lämplighet på den som vill bli advokat. Alla advokater måste sedan följa det som kallas god advokatsed. När du anlitar en advokat ska du kunna känna dig säker på att advokaten alltid ser till dina intressen. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.

Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd, och kan straffas om de bryter mot god advokatsed. Allvarliga brott mot god advokatsed kan leda till uteslutning. Advokater är dessutom skyldiga att fortbilda sig 18 timmar varje år.

Konsumenttvistnämnden

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

Om du har kommit fram till att du är konsument, att du har ett krav i anledning av en advokattjänst och att du har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten kan du gå vidare till Vad prövar nämnden?