Om oss

Specialister med
lång erfarenhet

Marianne Beudat

Advokat

Marianne Beudat

Rättsområden

 • Uppdrag som bodelningsförrättare samt boutredningsman
 • Familjerättsliga avtal
 • Boutredning
 • Arvskiften
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal

Språk

 • Engelska
Therese Beudat

Advokat

Therese Beudat

Verksamhetsområden

 • Ombud i dispositiva tvister (till exempel jämkning av gåva enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken, klander av testamente, klander av arvskifte och bodelning)
 • Uppdrag som bodelningsförrättare samt boutredningsman
 • Boutredningar
 • Bouppteckningar
 • Arvsrätt
 • Testamenten
 • Bodelningar
 • Ekonomisk familjerätt
 • Internationell familjerätt

Språk

 • Engelska
 • Franska
 • Italienska
Marianne Beudat

Advokat

Marianne Beudat

Rättsområden

 • Uppdrag som bodelningsförrättare samt boutredningsman
 • Familjerättsliga avtal
 • Boutredning
 • Arvskiften
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal

Språk

 • Engelska
Therese Beudat

Advokat

Therese Beudat

Verksamhetsområden

 • Ombud i dispositiva tvister (till exempel jämkning av gåva enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken, klander av testamente, klander av arvskifte och bodelning)
 • Uppdrag som bodelningsförrättare samt boutredningsman
 • Boutredningar
 • Bouppteckningar
 • Arvsrätt
 • Testamenten
 • Bodelningar
 • Ekonomisk familjerätt
 • Internationell familjerätt

Språk

 • Engelska
 • Franska
 • Italienska

Kontakta oss för ett inledande möte med en av våra specialister på området. Vi har lokaler centralt belägna i Stockholm.